ST5484E-152-0482-00, Thiết bị đo độ rung ST5484E-152-0482-00, Đại lý chính hãng Metrix Vietnam

100% USA Origin Metrix ST5484E-152-0482-00
IPT Seismic Vibration Transmitter