TRH-3306D, Máy phát nhiệt độ và độ ẩm TRH-3306D, Đại lý chính hãng Tecpel  Vietnam

Tecpel
 Vietnam
TRH-3306D
 LED temperature and humidity transmitter