halstrup-walcher-vietnam-dai-ly-halstrup-walcher-viet-nam-calibration-equipment-cal-200-cal-100-cal-84.png

Halstrup-Walcher Vietnam, Đại lý Halstrup-Walcher Việt Nam, Calibration equipment CAL 200, CAL 100, CAL 84, Thiết bị hiệu chuẩn di động Halstrup Walcher Vietnam

Thiết bị hiệu chuẩn di động

CAL 200

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất với việc tạo áp suất tự động để sử dụng tại chỗ và di động

Tính chất đặc biệt

 • Độ chính xác cao và ổn định lâu dài nhờ tự động điều chỉnh điểm 0
 • Điều hướng menu đơn giản để chuyển đổi giữa các đơn vị, thiết lập điểm hiệu chuẩn và cài đặt khoảng đo
 • Điều hướng menu bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha
 • Tạo ra áp suất chênh lệch dương và âm
 • Có thể hiệu chỉnh
 • Thao tác thoải mái và tạo đường cong hiệu chuẩn qua giao diện USB và PC

Thiết bị hiệu chuẩn KAL 200 là sự kết hợp giữa máy phát áp suất và thiết bị đo áp suất. Điều này cho phép cảm biến áp suất và các thiết bị đo áp suất khác cho áp suất thấp được kiểm tra và hiệu chuẩn một cách đơn giản. Áp suất yêu cầu được chỉ định kỹ thuật số, với một mạch điều khiển đảm bảo rằng áp suất được tạo ra nhanh chóng và chính xác. Không cần kết nối với bộ tạo khí nén bên ngoài.

KAL 200 được trang bị giao diện USB. Do đó, có thể dễ dàng chuyển các báo cáo thử nghiệm sang PC. Thiết bị cung cấp nguồn điện và đầu vào đo cho các hạng mục hiệu chuẩn bên ngoài. Không cần các gói năng lượng và thiết bị đo bổ sung cho hạng mục hiệu chuẩn. Thiết bị có sẵn tùy chọn với pin lithium-ion. Thiết bị được trang bị chứng chỉ hiệu chuẩn nhà máy ISO làm tiêu chuẩn, tùy chọn chứng chỉ hiệu chuẩn như một phần của công nhận DAkkS.

Thiết bị hiệu chuẩn di động

CAL 100

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất với việc tạo áp suất tự động để sử dụng tại chỗ và di động

Tính chất đặc biệt

 • Độ chính xác cao và ổn định lâu dài nhờ tự động điều chỉnh điểm 0
 • Điều hướng menu đơn giản để chuyển đổi giữa các đơn vị, thiết lập điểm hiệu chuẩn và cài đặt khoảng đo
 • Điều hướng menu bằng tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha
 • Tạo ra áp suất chênh lệch dương và âm
 • Có thể hiệu chỉnh
 • Thao tác thoải mái và tạo đường cong hiệu chuẩn thông qua giao diện USB tùy chọn và PC

Thiết bị hiệu chuẩn KAL 100 là sự kết hợp giữa máy phát áp suất và thiết bị đo áp suất. Điều này cho phép cảm biến áp suất và các thiết bị đo áp suất khác cho áp suất thấp được kiểm tra và hiệu chuẩn một cách đơn giản. Áp suất yêu cầu được chỉ định kỹ thuật số, với một mạch điều khiển đảm bảo rằng áp suất được tạo ra nhanh chóng và chính xác. Không cần kết nối với bộ tạo khí nén bên ngoài.

KAL 100 được trang bị tùy chọn với giao diện USB. Do đó, có thể dễ dàng chuyển các báo cáo thử nghiệm sang PC. Thiết bị có thể được trang bị tùy chọn với nguồn điện và đầu vào đo cho các hạng mục hiệu chuẩn bên ngoài. Không cần các gói năng lượng và thiết bị đo bổ sung cho hạng mục hiệu chuẩn. Thiết bị có sẵn tùy chọn với pin lithium-ion. Thiết bị có sẵn tùy chọn với chứng chỉ hiệu chuẩn nhà máy ISO hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn như một phần của công nhận DAkkS.

Thiết bị hiệu chuẩn di động

CAL 84

Thiết bị hiệu chuẩn áp suất tích hợp tạo áp suất để sử dụng di động

Tính chất đặc biệt

 • Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
 • Độ lệch điểm 0 thấp, độ trễ và sự phụ thuộc vào nhiệt độ
 • Đầu ra analog
 • Hằng số thời gian có thể chuyển đổi để giảm độ ẩm màn hình trong trường hợp áp suất dao động
 • Có thể hiệu chỉnh

Thiết bị hiệu chuẩn di động, hoạt động bằng pin KAL 84 là sự kết hợp giữa máy phát áp suất và thiết bị đo áp suất. Với KAL 84, cảm biến áp suất và các thiết bị đo áp suất khác cho áp suất thấp có thể dễ dàng kiểm tra và hiệu chuẩn. Mức độ chính xác cao và khả năng tái tạo kết quả tuyệt vời cũng như độ bền đặc biệt mang lại cho thiết bị tất cả các đặc tính cho các ứng dụng dịch vụ và phòng thí nghiệm.

Hiệu chuẩn tùy chọn tính bằng mmHg làm cho thiết bị đặc biệt thích hợp để sử dụng theo Pháp lệnh Người vận hành Sản phẩm Y tế để kiểm soát đo lường, ví dụ, thiết bị đo huyết áp, máy bơm truyền và hút.