halstrup-walcher-vietnam-dai-ly-halstrup-walcher-viet-nam-absolute-pressure-generator-ad-1000.png

Halstrup-Walcher Vietnam, Đại lý Halstrup-Walcher Việt Nam, Absolute pressure generator AD 1000, Máy phát áp suất tuyệt đối AD 1000 Halstrup Walcher Việt Nam

Dải đo
0 .. 50 kPa
0 .. 100 kPa
80 .. 120 kPa
90 .. 110 kPa
100 .. 0 kPa

Nguồn cung cấp
24 VDC, + 20% / -15%
24 VAC, + 6% / -15%
115 VAC, + 6% / -15%
230 VAC, + 6% / -15%

Độ không đảm bảo đo
± 1% của phép đo. MS (khoảng đo),
tham chiếu ± 0,5 hPa liên quan đến mực nước biển

Đầu ra
0 .. 10 V (R L ≥ 2 kΩ)
0 .. 20 mA (R L ≤ 500 Ω)
4 .. 20 mA (R L ≤ 500 kΩ)

Màn hình LC (tùy chọn)
3 1/2 chữ số

Giảm
0 .. 850 m so với mực nước biển
(vui lòng ghi rõ khi đặt hàng)

Máy phát áp suất tuyệt đối để đo áp suất tuyệt đối trong hệ thống kín

Tính chất đặc biệt

  • Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
  • Độ lệch điểm 0 thấp, độ trễ và sự phụ thuộc vào nhiệt độ
  • Có thể giảm chiều cao của vị trí cài đặt
  • Có nhiều dải đo khác nhau, tín hiệu đầu ra và điện áp cung cấp
  • Tùy chọn có sẵn với màn hình
  • Có thể hiệu chỉnh

Máy phát áp suất tuyệt đối AD 1000 phù hợp để hiển thị áp suất tuyệt đối. Trái tim của thiết bị là một ô đo sơ tán được làm bằng vật liệu đồng đàn hồi. Độ lệch của ô đo do áp suất tuyệt đối được ghi lại một cách cảm ứng mà không cần tiếp xúc. Máy phát cung cấp tín hiệu điện đầu ra tỷ lệ với áp suất tuyệt đối. Thiết bị có thể được cung cấp điện áp 24 VDC cũng như với các điện áp xoay chiều khác nhau. Với máy phát áp suất AD 1000, kết nối áp suất được đưa ra ngoài, phù hợp để đo áp suất tuyệt đối trong hệ thống kín.

Halstrup-Walcher Vietnam, Đại lý Halstrup-Walcher Việt Nam, Absolute pressure generator AD 1000, Máy phát áp suất tuyệt đối AD 1000 Halstrup Walcher Việt Nam