halstrup-walcher-vietnam-dai-ly-halstrup-walcher-viet-nam-absolute-pressure-generator-ba-1000.png

Halstrup-Walcher Vietnam, Đại lý Halstrup-Walcher Việt Nam, Absolute pressure generator BA 1000, Máy phát áp suất tuyệt đối BA 1000 Halstrup Walcher Việt Nam

Máy phát áp suất tuyệt đối để đo áp suất không khí khí áp

Dải đo
80 .. 120 kPa
85 .. 115 kPa
90 .. 110 kPa
95 .. 115 kPa

Cung cấp
24 VDC, + 20% / -15%
24 VAC, + 6% / -15%
115 VAC, + 6% / - 15%
230 VAC, + 6% / -15%

độ không đảm bảo đo
± 1% MS (khoảng đo),
tham chiếu ± 0,5 hPa liên quan đến

đầu ra NN
0 .. 10 V (R L ≥ 2 kΩ)
0 .. 20 mA (R L ≤ 500 Ω)
4 .. 20 mA (R L ≤ 500 kΩ)

Hiển thị LC (tùy chọn)
3

Giảm 1/2 chữ số
0 .. 850 m trên mực nước biển
(vui lòng ghi rõ khi đặt hàng)

Tính chất đặc biệt

  • Độ chính xác cao và ổn định lâu dài
  • Độ lệch điểm 0 thấp, độ trễ và sự phụ thuộc vào nhiệt độ
  • Có thể giảm chiều cao của vị trí cài đặt
  • Có nhiều dải đo khác nhau, tín hiệu đầu ra và điện áp cung cấp
  • Có sẵn tùy chọn với màn hình LC
  • Có thể hiệu chỉnh

Bộ truyền áp suất tuyệt đối BA 1000 phù hợp để hiển thị áp suất khí quyển. Trái tim của thiết bị là một ô đo sơ tán được làm bằng vật liệu đồng đàn hồi. Độ lệch của ô đo do áp suất không khí gây ra được ghi lại một cách cảm ứng mà không cần tiếp xúc. Máy phát áp suất cung cấp tín hiệu điện đầu ra tỷ lệ với áp suất. Thiết bị có thể được cung cấp điện áp 24 VDC cũng như với các điện áp xoay chiều khác nhau. Thiết bị có sẵn tùy chọn với chứng chỉ hiệu chuẩn nhà máy ISO hoặc chứng chỉ hiệu chuẩn như một phần của công nhận DAkkS.

Halstrup-Walcher Vietnam, Đại lý Halstrup-Walcher Việt Nam, Absolute pressure generator BA 1000, Máy phát áp suất tuyệt đối BA 1000 Halstrup Walcher Việt Nam