RH5MV0130M01T151S1011G2, Cảm biến vị trí RH5MV0130M01T151S1011G2, Đại lý MTS Sensor tại Việt Nam

MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: RH5MV0130M01T151S1011G2
 Temposonics® R-Series
MTS Sensor/Temposonics Vietnam Code: RH5MV0150M01T151S1011G2
 Temposonics® R-Series