No.3.01.05.1156, No.3.01.05.1156 MRC, Video camera No.3.01.05.1156, Đại lý MRC tại Việt Nam

100% Israel Origin MRC Vietnam Code No.3.01.05.1156
 Video camera