HSR-60B-15, HSR-60B-15 Hyuphwa, Đại lý Hyuphwa tại Việt Nam

Hyuphwa Vietnam Model: HSR-60B-15
 Series Reactor
 7.02KV 15KVA 50Hz w/ D.C