Pitesco cung cấp thiết bị DELCO REMY VETNAM, 8200078, Dold Vietnam, BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V, KG-H06ECCC, KG-H06ECCC, Kg Auto Vietnam giá tốt chính hãng

100% USA Origin DELCO REMY VETNAM P/N: 8200078
 "DELCO REMY" STARTER MOTOR
 38MT / 24V / SAE1 / 10Teeth / Clockwise( replace for P/N 19026032)
100% Germany Origin Dold Vietnam Model: BA9038.12/100 AC50/60HZ 230V
 Art number: 0033085 THERMISTOR MOTOR PROTECTION RELAY
100% Korea Origin Kg Auto Vietnam KG-H06ECCC
 Hoist Switch
100% Korea Origin Kg Auto Vietnam KG-H06ECCC
 Hoist Switch