PILZ Vietnam, PILZ Việt Nam, 773812, 773100, 773400, 773536, 773730, 793700, 793400, 793100, 793536, 773400, 773536, 779110, 774639, Đại lý PILZ Vietnam

Pitesco Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0961672728 Mr Thoát

email I           thoat@pitesvietnam.com
website 1I     http://fairchild-vietnam.pitesco.com/

website 2I     http://tudonghoasg.com.vn/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773812
PNOZ ma1p 2 Analog Input

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773100
PNOZ m1p base unit

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773400
PNOZ mi1p 8 input

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773536
PNOZ mo4p 4n/o

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773730
PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

793700
Set screw terminals PNOZ mc1p/ma1p

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

793400
Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

793100
Set screw terminals, PNOZ m0p/m1p/m2p

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

793536
Set screw terminals PNOZ mo4p/mo5p

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773400
PNOZ mi1p 8 input

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

773536
PNOZ mo4p 4n/o

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

779110
PNOZmulti Bus-Terminator

100% Germany  Origin

PILZ Vietnam

774639
KOP-XE