Appleton Vietnam, Appleton Việt Nam, REB336BKT, REB336BUFTE, REB336BUFT, REB336BUFLN, REB336BKLN, REB336BUFLE, REB336BKLNE7, LDRL40AG2XJ, FDES1083N, FDES1084N, FDES1084M, FDES1084N, FDES1083N, FDES1084N, FDES1084M, FDES1084N, PRE316RB, PRE316PB, PRE432RR, PRE432PR, Đại lý Appleton Vietnam

Pitesco Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng Máy móc và các thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra công nghiệp

 Hãy liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất.

0961672728 Mr Thoát

email I           thoat@pitesvietnam.com
website 1I     http://fairchild-vietnam.pitesco.com/

website 2I     http://tudonghoasg.com.vn/


Chúng tôi rất mong được hợp tác thành công với quý khách !

 

100% France Origin

Appleton Vietnam

The above part no. requested by customer is invalid and unavailable in the system.
Propose: Appleton ATX P/N: REB336BUFT (without lamp)
*Note: BU - 110 to 254 Vac/Vdc 50/60 Hz while
BK - 220 to 240 Vac/Vdc 50/60 Hz
Weight: 23 kg/pc
(REB336BKT       
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose: Appleton ATX P/N: REB336BUFTE (without lamp)
Weight: 23 kg/pc
(REB336BKTE7       
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose:Appleton ATX P/N: REB336BUFLN (without lamp)
Weight: 23 kg/pc
(REB336BKLN                      
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose: Appleton ATX P/N: REB336BUFLE (without lamp)
Weight: 23kg/pc
(REB336BKLNE7                      
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Appleton ATX P/N: LDRL40AG2XJ (without lamp)
Weight: 31 kg/pc

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose:Appleton ATX P/N: FDES1083N (without lamp)
*Note:The model suffix- by N is Non-Maintained while suffix by M is Maintained type
Weight: 7.8 kg/pc
(FDES1084N                               
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Appleton ATX P/N: FDES1084M (without lamp)
*Note: The model suffix- by N is Non-Maintained while suffix by M is Maintained type)
Weight: 7.8 kg/pc
(FDES1084N                              
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose:Appleton ATX P/N: FDES1083N (without lamp)
*Note:The model suffix- by N is Non-Maintained while suffix by M is Maintained type
Weight: 7.8 kg/pc
(FDES1084N                              
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Invalid P/N.
Propose:Appleton ATX P/N: FDES1084M (without lamp)
*Note:The model suffix- by N is Non-Maintained while suffix by M is Maintained type
Weight: 7.8 kg/pc
(FDES1084N                              
ENTRY HOLE: 3/4" NPT)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Propose P/N: PRE316RB and PRE316PB
Propose:
Appleton ATX P/N: PRE316RB
Appleton ATX P/N: PRE316PB
Weight: 0.6 +0.2=0.8kg/set
(1 phase industrical Socket c/w Plug, 16 A, 3 Poles, 1ph+N+PE, 220V AC, 50Hz, IP66)

100% France Origin

Appleton Vietnam

Propose:
Appleton ATX P/N: PRE432RR
Appleton ATX P/N: PRE432PR
Weight: 2.0 kg+0.4 kg=2.4 kg/set
(3 phase industrical Socket c/w Plug, 32 A, 4 Poles, 3ph+PE, 380V AC, 50Hz, IP66)