Đầu dò nhiệt độ Pyromation J48U-S4D0408-SN-8HN34

J48U-S4D0408-SN-8HN34, Pyromation J48U-S4D0408-SN-8HN34, Đầu dò nhiệt độ Pyromation J48U-S4D0408-SN-8HN34, Đại lý Pyromation Việt Nam

100% US Origin Pyromation Vietnam Model:  J48U-S4D0408-SN-8HN34
 Single Thermocouple
 - Type J
 - 1/4 Inch Diameter
 - 316 Stainless Steel Sheath
 - Ungrounded Junction
 - Thermowell: Standard Duty Threaded (NPT) - 0.260 Bore
 - 316 Stainless Steel
 - 3/4 Inch NPT Pipe Size
 - S Dimension: 4 Inches
 - U Dimension: 2(1/2) Inches
 - Self-contained Spring-loaded Element with Buna-N Oil Seal
 - 1/2 Inch x 1/2 Inch NPT Stainless Steel Hex Nipple
 - Cast Iron Screw Cover Head - NEMA 4X Rated

Liên hệ Tuấn - 0357.988.660 để được hỗ trợ và báo giá.