Cảm biến rung dạng điện từ Metrix 450DR-2222-0100

450DR-2222-0100, Metrix 450DR-2222-0100, Cảm biến rung dạng điện từ Metrix 450DR-2222-0100, Đại lý Metrix Việt Nam

100% USA Origin Metrix Vietnam 450DR-2222-0100
 Electronic Switch Vaibration Sensor
 Dual Trip/Analog Signal Output
 Analog Signal Output - 4-20 mA, absolute
 Scale - 3 to 40 mm/sec
 Shutdown and Alarm Circuit - 170 mA, 250 V, SPST
 Enclosure - Standard, CSA, Class I, Div 2, Grps B-D* (440)
 Input Power - 230 VAC 50/60
 Lockout Function - None
 Transducer - Internal transducer

Liên hệ Tuấn - 0357.988.660 để được hỗ trợ và báo giá.