Gia tốc kế PCB Piezotronics Vietnam 353B34, PCB Piezotronics Vietnam 352C22

353B34, PCB 353B34, 352C22, PCB 352C22, Gia tốc kế PCB 353B34, Gia tốc kế PCB 352C22

100% USA Origin PCB Piezotronics Vietnam Code: 353B34 Sensor
 High sensitivity, quartz shear ICP® accel., 100 mV/g, 1 to 4k Hz,
10-32 top conn.
100% USA Origin PCB Piezotronics Vietnam

Code: 352C22
 Miniature, lightweight (0.5 gm), ceramic shear ICP® accel.,
10 mV/g, 1 to 10k Hz, 10-ft detachable, side exit cable

Liên hệ Tuấn - 0357.988.660 để được hỗ trợ và báo giá.