Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R14-450-IP - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R14-450-IP, 544008, MLC500T14-450-IP, 544001, MLC510R14-600-IP, 544009, MLC500T14-600-IP, 544002, MLC510R14-750-IP, 544010, MLC500T14-750-IP, 544003, MLC510R14-900-IP, 544011, MLC500T14-900-IP, 544004

Combination product

MLC510R14-450-IP

Part no.: 544008
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-450-IP

Part no.: 544001
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-600-IP

Part no.: 544009
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-600-IP

Part no.: 544002
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-750-IP

Part no.: 544010
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-750-IP

Part no.: 544003
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-900-IP

Part no.: 544011
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-900-IP

Part no.: 544004
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá