Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC520-S-24-1020 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC520-S-24-1020, 68602102, MLC520-S-24-1050, 68602105, MLC520-S-24-1080, 68602108, MLC520-S-24-1110, 68602111, MLC520-S-24-1140, 68602114, MLC520-S-24-1170, 68602117, MLC520-S-24-1200, 68602120, MLC510R14-300-IP, 544007, MLC500T14-300-IP, 544000

MLC520-S-24-1020

Part no.: 68602102
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1050

Part no.: 68602105
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1080

Part no.: 68602108
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1110

Part no.: 68602111
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1140

Part no.: 68602114
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1170

Part no.: 68602117
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-1200

Part no.: 68602120
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-300-IP

Part no.: 544007
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-300-IP

Part no.: 544000
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá