Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC520-S-14-1110 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC520-S-14-1110, 68601111, MLC520-S-14-1140, 68601114, MLC520-S-14-1170, 68601117, MLC520-S-14-1200, 68601120, MLC520-S-24-150, 68602015, MLC520-S-24-210, 68602021, MLC520-S-24-270, 68602027, MLC520-S-24-300, 68602030, MLC520-S-24-330, 68602033, MLC520-S-24-360, 68602036, MLC520-S-24-390, 68602039, MLC520-S-24-420, 68602042, MLC520-S-24-450, 68602045, MLC520-S-24-480, 68602048

MLC520-S-14-1110

Part no.: 68601111
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-1140

Part no.: 68601114
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-1170

Part no.: 68601117
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-14-1200

Part no.: 68601120
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-150

Part no.: 68602015
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-210

Part no.: 68602021
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-270

Part no.: 68602027
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-300

Part no.: 68602030
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-330

Part no.: 68602033
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-360

Part no.: 68602036
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-390

Part no.: 68602039
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-420

Part no.: 68602042
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-450

Part no.: 68602045
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-480

Part no.: 68602048
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC520-S-24-510

Part no.: 68602051
Safety sensor set
MLC 520S 0.2 ... 6 m 24 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá