Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC510R14-1050-IP - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC510R14-1050-IP, 544012, MLC500T14-1050-IP, 544005, MLC510R14-1200-IP, 544013, MLC500T14-1200-IP, 544006, MLC510R30-300-IP, 544021, MLC500T30-300-IP, 544014, MLC510R30-450-IP, 544022, MLC500T30-450-IP, 544015

Combination product

MLC510R14-1050-IP

Part no.: 544012
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1050-IP

Part no.: 544005
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R14-1200-IP

Part no.: 544013
Safety sensor/receiver set
MLC 500   14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T14-1200-IP

Part no.: 544006
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 4.8 m 14 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-300-IP

Part no.: 544021
Safety sensor/receiver set
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-300-IP

Part no.: 544014
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 8 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC510R30-450-IP

Part no.: 544022
Safety sensor/receiver set
MLC 500   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC500T30-450-IP

Part no.: 544015
Safety sensor/transmitter set
MLC 500 0 ... 8 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá