Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T90-2100 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T90-2100, 68090921, MLC300T90-2250, 68090922, MLC300T90-2400, 68090924, MLC300T90-2550, 68090925, MLC300T90-2700, 68090927, MLC300T90-3000, 68090930, MLC301T40-300, 68094403, MLC301T40-450, 68094404

Combination product

MLC310R90-2100

Part no.: 68091921
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-2100

Part no.: 68090921
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-2250

Part no.: 68091922
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-2250

Part no.: 68090922
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-2400

Part no.: 68091924
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-2400

Part no.: 68090924
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-2550

Part no.: 68091925
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-2550

Part no.: 68090925
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-2700

Part no.: 68091927
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-2700

Part no.: 68090927
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R90-3000

Part no.: 68091930
Safety light curtain receiver
MLC 300   90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T90-3000

Part no.: 68090930
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 90 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-300

Part no.: 68095403
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-300

Part no.: 68094403
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC311R40-450

Part no.: 68095404
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC301T40-450

Part no.: 68094404
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T90-2100, 68090921, MLC300T90-2250, 68090922, MLC300T90-2400, 68090924, MLC300T90-2550, 68090925, MLC300T90-2700, 68090927, MLC300T90-3000, 68090930, MLC301T40-300, 68094403, MLC301T40-450, 68094404, MLC310R90-2100, 68091921, MLC310R90-2250, 68091922, MLC310R90-2400, 68091924, MLC310R90-2550, 68091925, MLC310R90-2700, 68091927, MLC310R90-3000, 68091930, MLC311R40-300, 68095403, MLC311R40-450, 68095404