Cảm biến lưới an toàn LEUZE MLC300T30-2100 - Đại lý LEUZE Việt Nam

MLC300T30-2100, 68090321, MLC300T40-150, 68090401, MLC300T40-225, 68090402, MLC300T40-300, 68090403, MLC300T40-450, 68090404, MLC300T40-600, 68090406, MLC300T40-750, 68090407, MLC300T40-900, 68090409, MLC300T40-1050, 68090410, MLC300T40-1200, 68090412

Combination product

MLC310R30-2100

Part no.: 68091321
Safety light curtain receiver
MLC 300   30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T30-2100

Part no.: 68090321
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 10 m 30 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-150

Part no.: 68091401
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-150

Part no.: 68090401
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-225

Part no.: 68091402
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-225

Part no.: 68090402
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-300

Part no.: 68091403
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-300

Part no.: 68090403
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-450

Part no.: 68091404
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-450

Part no.: 68090404
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-600

Part no.: 68091406
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-600

Part no.: 68090406
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-750

Part no.: 68091407
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-750

Part no.: 68090407
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-900

Part no.: 68091409
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-900

Part no.: 68090409
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1050

Part no.: 68091410
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1050

Part no.: 68090410
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

MLC310R40-1200

Part no.: 68091412
Safety light curtain receiver
MLC 300   40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

MLC300T40-1200

Part no.: 68090412
Safety light curtain transmitter
MLC 300 0 ... 20 m 40 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá

MLC300T30-2100, 68090321, MLC300T40-150, 68090401, MLC300T40-225, 68090402, MLC300T40-300, 68090403, MLC300T40-450, 68090404, MLC300T40-600, 68090406, MLC300T40-750, 68090407, MLC300T40-900, 68090409, MLC300T40-1050, 68090410, MLC300T40-1200, 68090412, MLC310R30-2100, 68091321, MLC310R40-150, 68091401, MLC310R40-225, 68091402, MLC310R40-300, 68091403, MLC310R40-450, 68091404, MLC310R40-600, 68091406, MLC310R40-750, 68091407, MLC310R40-900, 68091409, MLC310R40-1050, 68091410, MLC310R40-1200, 68091412