GHM0650MD601A0, Cảm biến vị trí GHM0650MD601A0, Đại lý chính hãng MTS Sensor Vietnam

MTS Sensor Vietnam "Ordering code : GPM1200MD601A0

Temposonics® G-Series"
MTS Sensor Vietnam "Ordering code : GPM1800MD601A0
Temposonics® G-Series"
MTS Sensor Vietnam "Ordering code : GPM2000MD601A0
Temposonics® G-Series"
MTS Sensor Vietnam "Ordering code : GHM0650MD601A0
Temposonics® G-Series"