Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T20-950.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T20-950.A-M12, 50129036, CSL710-R20-950.A/L-M12, 50128953, CSL710-T20-790.A-M12, 50129035, CSL710-R20-790.A/L-M12, 50128952, CSL710-T20-630.A-M12, 50129034, CSL710-R20-630.A/L-M12, 50128951, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T20-950.A-M12

Part no.: 50129036
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 950 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-950.A/L-M12

Part no.: 50128953
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 950 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-790.A-M12

Part no.: 50129035
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 790 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-790.A/L-M12

Part no.: 50128952
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 790 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-630.A-M12

Part no.: 50129034
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 630 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-630.A/L-M12

Part no.: 50128951
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 630 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá