Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T20-470.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T20-470.A-M12, 50129033, CSL710-R20-470.A/L-M12, 50128950, CSL710-T20-310.A-M12, 50129032, CSL710-R20-310.A/L-M12, 50128949, CSL710-T20-150.A-M12, 50129031, CSL710-R20-150.A/L-M12, 50128948, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T20-470.A-M12

Part no.: 50129033
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 470 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-470.A/L-M12

Part no.: 50128950
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 470 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-310.A-M12

Part no.: 50129032
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 310 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-310.A/L-M12

Part no.: 50128949
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 310 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T20-150.A-M12

Part no.: 50129031
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 150 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R20-150.A/L-M12

Part no.: 50128948
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 150 mm 20 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá