Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T10-2400.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T10-2400.A-M12, 50129027, CSL710-R10-2400.A/L-M12, 50128943, CSL710-T10-2240.A-M12, 50129026, CSL710-R10-2240.A/L-M12, 50128942, CSL710-T10-2080.A-M12, 50129025, CSL710-R10-2080.A/L-M12, 50128941, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T10-2400.A-M12

Part no.: 50129027
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,400 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-2400.A/L-M12

Part no.: 50128943
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,400 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-2240.A-M12

Part no.: 50129026
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,240 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-2240.A/L-M12

Part no.: 50128942
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,240 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-2080.A-M12

Part no.: 50129025
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 2,080 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-2080.A/L-M12

Part no.: 50128941
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 2,080 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá