Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-800.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-800.A-M12, 50128985, CSL710-R05-800.A/L-M12, 50128897, CSL710-T05-720.A-M12, 50128984, CSL710-R05-720.A/L-M12, 50128896, CSL710-T05-640.A-M12, 50128983, CSL710-R05-640.A/L-M12, 50128895, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-800.A-M12

Part no.: 50128985
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 800 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-800.A/L-M12

Part no.: 50128897
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 800 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-720.A-M12

Part no.: 50128984
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 720 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-720.A/L-M12

Part no.: 50128896
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 720 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-640.A-M12

Part no.: 50128983
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 640 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-640.A/L-M12

Part no.: 50128895
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 640 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá