Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T05-560.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T05-560.A-M12, 50128982, CSL710-R05-560.A/L-M12, 50128894, CSL710-T05-480.A-M12, 50128981, CSL710-R05-480.A/L-M12, 50128893, CSL710-T05-400.A-M12, 50128980, CSL710-R05-400.A/L-M12, 50128892, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T05-560.A-M12

Part no.: 50128982
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 560 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-560.A/L-M12

Part no.: 50128894
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 560 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-480.A-M12

Part no.: 50128981
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 480 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-480.A/L-M12

Part no.: 50128893
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 480 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T05-400.A-M12

Part no.: 50128980
Light curtain transmitter
0.1 ... 3.5 m 400 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R05-400.A/L-M12

Part no.: 50128892
Light curtain receiver
0.1 ... 3.5 m 400 mm 5 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá