Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T10-960.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T10-960.A-M12, 50129018, CSL710-R10-960.A/L-M12, 50128934, CSL710-T10-800.A-M12, 50129017, CSL710-R10-800.A/L-M12, 50128933, CSL710-T10-640.A-M12, 50129016, CSL710-R10-640.A/L-M12, 50128932, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T10-960.A-M12

Part no.: 50129018
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 960 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-960.A/L-M12

Part no.: 50128934
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 960 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-800.A-M12

Part no.: 50129017
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 800 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-800.A/L-M12

Part no.: 50128933
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 800 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-640.A-M12

Part no.: 50129016
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 640 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-640.A/L-M12

Part no.: 50128932
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 640 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá