Cảm biến lưới an toàn LEUZE CSL710-T10-480.A-M12 - Đại lý LEUZE Việt Nam

CSL710-T10-480.A-M12, 50129015, CSL710-R10-480.A/L-M12, 50128931, CSL710-T10-320.A-M12, 50129014, CSL710-R10-320.A/L-M12, 50128930, CSL710-T10-160.A-M12, 50129013, CSL710-R10-160.A/L-M12, 50128929, Đại lý LEUZE Việt Nam

Combination product

CSL710-T10-480.A-M12

Part no.: 50129015
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 480 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-480.A/L-M12

Part no.: 50128931
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 480 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-320.A-M12

Part no.: 50129014
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 320 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-320.A/L-M12

Part no.: 50128930
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 320 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479
Combination product

CSL710-T10-160.A-M12

Part no.: 50129013
Light curtain transmitter
0.3 ... 7 m 160 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

CSL710-R10-160.A/L-M12

Part no.: 50128929
Light curtain receiver
0.3 ... 7 m 160 mm 10 mm
Liên hệ : Tuấn - tuan@pitesvietnam.com 0357.988.660 / 0915.980.479

Xem thêm sản phẩm LEUZE Việt Nam tại đây

Liên hệ Tuấn 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá