Bảng giá MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake - Ogura Clutch Việt Nam

PITESCO là đại lý Ogura Clutch Vietnam - Chuyên cung cấp Ogura Clutch CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Ogura Clutch Việt Nam

Model No.

Ogura P/N

Brand

MNB Electromagnetic Spring-Applied Brake

(Torque Range: 1.5~590ft-lbs / 2~800Nm)

MNB-0.2K-N (90V)

23780200

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-0.2G-N (24V)

23780300

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-0.4K-N (90V)

23780400

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-0.4G-N (24V)

23780500

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-0.8K-N (90V)

23780600

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-0.8G-N (24V)

23780700

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-1.2K-N (90V)

23780800

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-1.2G-N (24V)

23780900

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-2.5K-N (90V)

23781000

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-2.5G-N (24V)

23781100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-5K-N (90V)

23781200

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-5G-N (24V)

23781300

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-10K-N (90V)

23781400

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-10G-N (24V)

23781500

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-20J-N (72V)

23781800

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-20K-N (90V)

23781600

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-40K-N (90V)

23781900

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MNB-40J-N (72V)

23782000

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MNB-80K-N (90V)

23782100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MNB-80J (72V)

23527100

Ogura Clutch

Ogura Clutch

 

Ogura Clutch Việt Nam, MNB-0.2K-N (90V), MNB-0.2G-N (24V), MNB-0.4K-N (90V), MNB-0.4G-N (24V), MNB-0.8K-N (90V), MNB-0.8G-N (24V), MNB-1.2K-N (90V), MNB-1.2G-N (24V), MNB-2.5K-N (90V), MNB-2.5G-N (24V), MNB-5K-N (90V), MNB-5G-N (24V), MNB-10K-N (90V), MNB-10G-N (24V), MNB-20J-N (72V), MNB-20K-N (90V), MNB-40K-N (90V), MNB-40J-N (72V), MNB-80K-N (90V), MNB-80J (72V)