Bảng giá RNB Electromagnetic Spring-Applied Brake - Ogura Clutch Việt Nam

PITESCO là đại lý Ogura Clutch Vietnam - Chuyên cung cấp Ogura Clutch CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Ogura Clutch Việt Nam

Model No. Ogura P/N Brand
RNB Electromagnetic Spring-Applied Brake
(Torque Range: 1.5~148ft-lbs / 2~200Nm)
RNB-0.2K-N (90V) 23773000 Ogura Vietnam Ogura Việt Nam
RNB-0.2G-N (24V) 23773100 Ogura Clutch Ogura Clutch
RNB-0.4K-N (90V) 23773200 Ogura Clutch Vietnam Ogura Clutch Việt Nam
RNB-0.4G-N (24V) 23773300 Ogura Vietnam Ogura Việt Nam
RNB-0.8K-N (90V) 23773400 Ogura Clutch Ogura Clutch
RNB-0.8G-N (24V) 23539400 Ogura Clutch Vietnam Ogura Clutch Việt Nam
RNB-1.6K-N (90V) 23773600 Ogura Vietnam Ogura Việt Nam
RNB-1.6G-N (24V) 23773700 Ogura Clutch Ogura Clutch
RNB-3K-N (90V) 23773800 Ogura Clutch Vietnam Ogura Clutch Việt Nam
RNB-3G-N (24V) 23773900 Ogura Vietnam Ogura Việt Nam
RNB-5K-N (90V) 23774000 Ogura Clutch Ogura Clutch
RNB-5G-N (24V) 23774100 Ogura Clutch Vietnam Ogura Clutch Việt Nam
RNB-10K-N (90V) 23774200 Ogura Vietnam Ogura Việt Nam
RNB-10G-N (24V) 23774300 Ogura Clutch Ogura Clutch
RNB-20K-N (90V) 23774400 Ogura Clutch Vietnam Ogura Clutch Việt Nam
RNB-20G-N (24V) 23774500 Ogura Clutch Ogura Clutch

 

Ogura Clutch Việt Nam, RNB-0.2K-N (90V), RNB-0.2G-N (24V), RNB-0.4K-N (90V), RNB-0.4G-N (24V), RNB-0.8K-N (90V), RNB-0.8G-N (24V), RNB-1.6K-N (90V), RNB-1.6G-N (24V), RNB-3K-N (90V), RNB-3G-N (24V), RNB-5K-N (90V), RNB-5G-N (24V), RNB-10K-N (90V), RNB-10G-N (24V), RNB-20K-N (90V), RNB-20G-N (24V)