Bơm CSF, Bộ gia nhiệt CSF, Phụ kiện CSF inox Italy, Đại lý CSF inox Việt Nam

Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm hãng CSF Việt Nam

TADGB0004

ơm CSF Vietnam

PARTS FOR PUMP WITH S/N C070915:

1U43D.EHC3Z7
TENUTA UNIT.EHC  X73Z7.X77    43DES+SPINA
Composite
SNG SEAL EHC TCB/CA/EPDM d.43R, SLOT  Rif. 007

RAAGM6995F
O-RING  6995 EPDM-E70Q FDA-3A-USP
. 253,36X5,34
EPDM
O-RING 6995 FDA/3A/USP VI  Rif. 018

RAAGM2150F
O-RING  2150 EPDM-E70Q  FDA-3A-USP
. D.37,82 X 1,78
EPDM / .
O-RING 2150 FDA/3A/USP VI  Rif. 062

PARTS FOR PUMP WITH S/N C070859:

1U43PF.37S
PARTE FISSA UNIT2 37 D43+SPINA
Composite
STAT. SEAL U2 TCB/EPDM d.43, SLOT  Rif. 007

1U43PR2H.7DK
PARTE ROTAN. UNIT2H XX7DK 43DES
Composite
ROT. SEAL U2H EPDM/SC d.43R  Rif. 007

RAAGM6995F
O-RING  6995 EPDM-E70Q FDA-3A-USP
. 253,36X5,34
EPDM
O-RING 6995 FDA/3A/USP VI  Rif. 018

RAAGM2150F
O-RING  2150 EPDM-E70Q  FDA-3A-USP
. D.37,82 X 1,78
EPDM / .
O-RING 2150 FDA/3A/USP VI  Rif. 06

PARTS FOR PUMP WITH S/N C071291:

1U28PFRZ7S
PARTE FISSA UNIT2 Z7 D28SR +SPINA
EPDM
STAT. SEAL U2 CA/EPDM d.28, SLOT  Rif. 007

1U28PR3.X7K
PARTE ROTANT.UNIT3 X7X7K 28DES
Composite
ROT. SEAL U3 EPDM/SC d.28R  Rif. 007

RAAGM6670F
O-RING  6670 EPDM-E70Q FDA-3A-USP
. 170,82 X 5,34
EPDM / .
O-RING 6670 FDA/3A/USP VI  Rif. 018

RAAGM2112F
O-RING  2112 EPDM-E70Q  FDA-3A-USP
. 28,3X1,78
EPDM / .
O-RING 2112 FDA/3A/USP VI  Rif. 062

PARTS FOR PUMP WITH S/N C074456:

1U28PFRZ7S
PARTE FISSA UNIT2 Z7 D28SR +SPINA
EPDM
STAT. SEAL U2 CA/EPDM d.28, SLOT  Rif. 007

1U28PR3.X7K
PARTE ROTANT.UNIT3 X7X7K 28DES
Composite
ROT. SEAL U3 EPDM/SC d.28R  Rif. 007

RAAGM215F
O-RING  215    EPDM-E70Q FDA-3A-USP
139,7 X 5,34
EPDM / .
O-RING 215 FDA/3A/USP VI  Rif. 018

RAAGM2112F
O-RING  2112 EPDM-E70Q  FDA-3A-USP
. 28,3X1,78
EPDM / .

Xem thêm sản phẩm Bơm CSF Italy tại đây

Liên hệ Mr Tuấn - 0357.988.660 / 0915.980.479 để được tư vấn và báo giá.

 

C070915, 1U43D.EHC3Z7, RAAGM6995F, RAAGM2150F, C070859, 1U43PF.37S, 1U43PR2H.7DK, RAAGM6995F, RAAGM2150F, C071291, 1U28PFRZ7S, 1U28PR3.X7K, RAAGM6670F, RAAGM2112F, C074456, 1U28PFRZ7S, 1U28PR3.X7K, RAAGM215F, RAAGM2112F, Bơm CSF, Bộ gia nhiệt CSF, Phụ kiện CSF inox Italy, Đại lý CSF inox Việt Nam