Bảng giá MDC Electromagnetic Multiple-Disk Clutch - Ogura Clutch Việt Nam

PITESCO là đại lý Ogura Clutch Vietnam - Chuyên cung cấp Ogura Clutch CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Ogura Clutch Việt Nam

Model No.

Ogura P/N

Brand

MDC Electromagnetic Multiple-Disk Clutch

(Torque Range: 13~6196ft-lbs / 18~8400Nm)

UN-2.5

23157100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

UN-1.2

23157000

Ogura Clutch

Ogura Clutch

UN-10

23157300

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

UN-5

23157200

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

UN-80

23169000

Ogura Clutch

Ogura Clutch

UN-40

23168900

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

UN-20

23157400

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

UN-160

23169100

Ogura Clutch

Ogura Clutch

UN-250

23169200

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

UN-320

23169300

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

UN-450

23549800

Ogura Clutch

Ogura Clutch

UN-600

23549900

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MDC-1.2

23162900

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MDC-2.5

23163000

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MDC-5

23163100

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MDC-10

23163200

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MDC-20

23163300

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MDC-40

23058900

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MDC-80

23059500

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MDC-160

23060100

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MDC-250

23175300

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

MDC-320

23132100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

MDC-450

23549600

Ogura Clutch

Ogura Clutch

MDC-600

23549700

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

 

Ogura Clutch Việt Nam, UN-2.5, UN-1.2, UN-10, UN-5, UN-80, UN-40, UN-20, UN-160, UN-250, UN-320, UN-450, UN-600, MDC-1.2, MDC-2.5, MDC-5, MDC-10, MDC-20, MDC-40, MDC-80, MDC-160, MDC-250, MDC-320, MDC-450, MDC-600