Bảng giá HB Electromagnetic Hysteresis Brake - Ogura Clutch Việt Nam

PITESCO là đại lý Ogura Clutch Vietnam - Chuyên cung cấp Ogura Clutch CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Ogura Clutch Việt Nam

Model No.

Ogura P/N

Brand

HB Electromagnetic Hysteresis Brake

(Torque Range: 0.4~8.9in-lbs / 0.05~1Nm)

HB-1.2

25091700

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

HB-2.5

25091800

Ogura Clutch

Ogura Clutch

HB-5

25091900

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

HB-0.5

25361200

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

HB-10

25092000

Ogura Clutch

Ogura Clutch

 

Ogura Clutch Việt Nam, HB-1.2, HB-2.5, HB-5, HB-0.5, HB-10