Bảng giá PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch/Brake - Ogura Clutch Việt Nam

PITESCO là đại lý Ogura Clutch Vietnam - Chuyên cung cấp Ogura Clutch CHÍNH HÃNG, GIÁ TỐT

Vui lòng liên hệ số Hotline: 0357.988.660 Mr Tuấn để được tư vấn và hỗ trợ.

Ogura Clutch Việt Nam

Model No.

Ogura P/N

Brand

PHT Permanent-Magnet Hysteresis Clutch/Brake

(Torque Range: 0~62in-lbs / 0~7Nm)

PHT-0.02S

25293000

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

PHT-0.02D

25384800

Ogura Clutch

Ogura Clutch

PHT-0.05S

25297000

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

PHT-0.05D

25388100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

PHT-0.5S

25297100

Ogura Clutch

Ogura Clutch

PHT-0.5D

25386400

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

PHT-1.2D

25295100

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

PHT-2.5D

25297200

Ogura Clutch

Ogura Clutch

PHT-5D

25297300

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

PHT-10D

25297400

Ogura Vietnam

Ogura Việt Nam

PHT-30D

23621200

Ogura Clutch

Ogura Clutch

PHT-70D

23622300

Ogura Clutch Vietnam

Ogura Clutch Việt Nam

 

Ogura Clutch Việt Nam, PHT-0.02S, PHT-0.02D, PHT-0.05S, PHT-0.05D,PHT-0.5S, PHT-0.5D, PHT-1.2D, PHT-2.5D, PHT-5D, PHT-10D, PHT-30D, PHT-70D