pe-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

PE series Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Ứng dụng trong tự động hóa và robot. Bánh răng xoắn ốc. Trục vững chắc. Bộ chuyển đổi động cơ ngắn. Lắp động cơ đơn giản và nhanh chóng. Có thể được gắn vào tất cả các động cơ đồng bộ thông thường.

Type

translation

Max. Permissible acceleration torque [Nm]

Max. Permissible input speed in cycle mode [min -1 ]

Shooting game [arcmin]

Torsional stiffness [Nm / arcmin]

PE211 4 - 10 13-15 8000 10th 1.1 - 1.4
PE212 16-100 13-15 8000 13 1.1 - 1.4
PE311 3 - 10 37-42 6000 8th 3.3 - 4.1
PE312 12-100 37-55 6000 10th 3.4 - 4.2
PE411 3 - 10 90-100 5500 - 6000 8th 10-13
PE412 12-100 90-120 5500 - 6000 10th 10-14
PE511 3 - 10 180-250 4500 - 5000 8th 27-33
PE512 12-100 220-310 4500 - 5000 10th 27-35