phv-series-hop-so-stober-vietnam-hop-so-stoeber-viet-nam.png

PHV series   Stober Vietnam, Stoeber Vietnam, Stober PTC Vietnam, Stoeber Pitesco Vietnam, đại lý Stober Vietnam, dai ly Stoeber Vietnam, phân phối Stoeber Vietnam, phan phoi Stober Vietnam, Motor Stoeber Vietnam, Geared Stoeber Vietnam

Độ chính xác cho các ứng dụng servo điển hình. Đối với bản dịch> 60. Bánh răng xoắn ốc. Độ xoắn rất cao và độ cứng nghiêng. Biến trò chơi lên tới <3 arcmin. Trục đầu ra mặt bích. Bộ chuyển đổi động cơ ngắn. Lắp động cơ đơn giản và nhanh chóng. Có thể được gắn vào tất cả các động cơ đồng bộ thông thường.

Type

translation

Max. Permissible acceleration torque [Nm]

Max. Permissible input speed in cycle mode [min -1 ]

Shooting game [arcmin]

Torsional stiffness [Nm / arcmin]

PHV933 61 - 121 4250 4500 3rd 804-848
PHV1033 61-91 7500 4500 3rd 1339-1368