loat-den-gimax.png

Gimax VietNam, Gimax Viet Nam, Gimax Pitesco VietNam, Pitesco VietNam, pitescovietnam, Phụ kiện và phụ tùng Gimax, Loạt đèn Gimax

LOẠT ĐÈN GIMAX

          Mục                Đặc trưng
NGHỆ THUẬT. MGP01 Nam châm để sửa chữa đèn trên các bộ phận kim loại
NGHỆ THUẬT. OBO / 01 Cổ áo để cố định đèn vào tường
NGHỆ THUẬT. OBO / 0101 Cổ áo để cố định đèn vào ống 50 mm.
NGHỆ THUẬT. PRCB06 Dòng sạc pin PRCB với vỏ cao su cho dòng nhẹ CPFH.
NGHỆ THUẬT. LF007SE Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX SE 7W
NGHỆ THUẬT. LF009SE Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX SE 9W
NGHỆ THUẬT. LF011SE Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX SE 11W
NGHỆ THUẬT. LF018L Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX L 18W
NGHỆ THUẬT. LF024L Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX L 24W
NGHỆ THUẬT. LF036L Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX L 36W
NGHỆ THUẬT. LF055L Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX L 55W
NGHỆ THUẬT. LF018LN Bóng đèn huỳnh quang dự phòng LINEAR 18W
NGHỆ THUẬT. LF036LN Bóng đèn huỳnh quang dự phòng LINEAR 36W
NGHỆ THUẬT. LF058LN Bóng đèn huỳnh quang dự phòng LINEAR 58W
NGHỆ THUẬT. HALO10 / 12 Bóng đèn halogen dự phòng 10W 12V cắm G4