dong-den-duong-lux-lux-300-gimax.png

Gimax VietNam, Gimax Viet Nam, Gimax Pitesco VietNam, Pitesco VietNam, pitescovietnam, Phụ kiện và phụ tùng Gimax, Dòng đèn đường Lux- Lux 300 Gimax

DÒNG ĐÈN ĐƯỜNG LUX- LUX 300 GIMAX

           Mục            Đặc trưng
NGHỆ THUẬT. 005S Khung dự phòng cho INDULUX
NGHỆ THUẬT. LD442T048 Cung cấp điện 4X42W Dulux T / E 48V cho INDULUX
NGHỆ THUẬT. LD442T024 Cung cấp năng lượng 4X42W Dulux T / E 24V cho INDULUX
NGHỆ THUẬT. LD426T048 Cung cấp điện 4X26W Dulux T / E 48V cho INDULUX
NGHỆ THUẬT. LF026TE Bóng đèn huỳnh quang dự phòng DULUX 26W TE
NGHỆ THUẬT. LUX300 / 1 Vỏ bằng polycarbonate đen cho LUX 300
NGHỆ THUẬT. LXPOLI Nắp bằng polycarbonate cho LUX 300