khoi-thiet-bi-dau-cuoi-de-thung-vat-lieu-cach-dien.png

Gimax VietNam, Gimax Viet Nam, Gimax Pitesco VietNam, Pitesco VietNam, pitescovietnam, Khối thiết bị đầu cuối để thủng vật liệu cách điện

Khối thiết bị đầu cuối để thủng vật liệu cách điện

loạt bài Sự miêu tả
PAT135 Thiết bị đầu cuối có thủng vật liệu cách điện phù hợp với dây đơn cực nr.2 1x35mm2
BẠC 129 Thiết bị đầu cuối với thủng vật liệu cách điện phù hợp với dây phẳng 2x25mm2
BẠC 121/6 Thiết bị đầu cuối với lỗ vật liệu cách điện phù hợp với dây phẳng 2x6mm2