dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-diaphragm-pressure-gauges-horizontal.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Diaphragm Pressure Gauges (Horizontal), Đồng hồ đo áp suất màng (ngang) ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam

Đồng hồ đo áp suất dạng màng có màng ngăn nằm ngang phù hợp để đo áp suất và chân không trong khoảng 0 - 10 mbar và 0 - 40 bar cho môi trường khí, lỏng, cũng có độ nhớt cao và kết tinh không ăn mòn thép, thép không gỉ hoặc PTFE. Đồng hồ đo áp suất màng ngăn nổi bật nhờ khả năng bảo vệ chống lại sự gia tăng áp suất. Vật liệu đặc biệt của các bộ phận được làm ướt có sẵn. Có thể lắp đặt thêm phụ kiện điện.

Standard pressure gauges

PCh / PChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 3201
3202 Plattenfeder-Manometer PCh 100-3 DG 3 bar Bajonettring CrNi-Stahl Trockene Messzell
PCh 100-3 DG
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
dry measuring cell DG (Dry Genic) 
nominal size: 100 (4")
DetailsDS 3202
PSCh / PSChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling
safety category S3 similar to DIN EN 837-1 
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 3600

Special pressure gauges

APCh / APSChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling
absolute pressure gauge
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 3901

PCh / PChOe
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling oil 
with limit switch contact assembly
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 3291
PSCh / PSChOe
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling oil 
safety category S3 similar to DIN EN 837-1 
with limit switch contact assembly
nominal size: 100 (4"), 160 (6")
DetailsDS 3690