dai-ly-armano-messtechnik-gmbh-vietnam-armano-messtechnik-gmbh-viet-nam-bourdon-tube-test-gauges.png

Đại lý ARMANO Messtechnik GmbH Vietnam, ARMANO Messtechnik GmbH Việt Nam, Bourdon Tube Test Gauges, Đồng hồ đo kiểm tra ống Bourdon

Đồng hồ đo thử nghiệm với ống Bourdon thích hợp để đo áp suất dương và âm trong khoảng từ 0-0,6 bar đến 0-1,600 bar đối với môi trường khí hoặc có độ nhớt thấp không ăn mòn đồng thau / đồng hoặc thép không gỉ.
Chúng được áp dụng khi nhiệm vụ đo yêu cầu độ chính xác cao hơn so với của đồng hồ đo áp suất ống Bourdon, chẳng hạn như đối với thiết bị thử nghiệm hoặc trong phòng thí nghiệm.

Standard pressure gauges

RFCh / RFChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
accuracy class 0.6 
nominal size: 100 (4"), 160 (6"), 250 (10")
DetailsDS 2201
RFSCh / RFSChG
bayonet ring case stainless steel 
without or with case filling 
safety category S3 according to EN 837-1 
accuracy class 0.6 
nominal size: 160 (6")
DetailsDS 2600

RFCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling  
accuracy class 0.25 
nominal size: 

160 (6''), 250 (10")


DetailsDS 2201
RFPCh
bayonet ring case stainless steel 
without case filling 
test gauge with portable case 
accuracy class 0.6 
nominal size: 160 (6")
DetailsDS 2102