Z-LASER Vietnam, ZM18GF015, Z5M18B-F-532-x30, ZM18RF627, Z5M18S3-F-635-x30, Đại lý chính hãng Z-LASER Vietnam

Đại lý chính hãng Z-LASER Vietnam

100% Germany Origin Z-LASER Vietnam ZM18GF015
Z-LASER model Z5M18B-F-532-x30
100% Germany Origin Z-LASER Vietnam ZM18RF627
Z-LASER model Z5M18S3-F-635-x30
Connection: Standard M12x1 plug, 4pole