M748MB, Bộ hiển thị tải trọng M748MB, Đại lý chính hãng BCS Italy Vietnam

Đại lý chính hãng BCS Italy Vietnam

BCS Italy Vietnam Bộ hiển thị tải trọng
Type:  M748MB
Microprocessor-based digital indicator