V200-18-E1B, Mô Đun V200-18-E1B, Đại lý chính hãng Unitronics Vietnam

100% Israel Origin Unitronics Vietnam Code: V200-18-E1B
IO MODULE,16/10 IN/RELAY OUT,ISO