SQN120E-20X23L7, Công tắc giới hạn SQN120E-20X23L7, Đại lý chính hãng Rotork Vietnam

Công tắc giới hạn SQN120E-20X23L7, Đại lý chính hãng Rotork Vietnam

100% Italy Origin Soldo/ Rotork Vietnam Limit switch SQ series
Model: SQN120E-20X23L7
100% Italy Origin Soldo/ Rotork Vietnam 3D Red Green visual indicator c/w plastic cover for Limit switch SQ series
100% Italy Origin Soldo/ Rotork Vietnam Limit switch SQ series
Model: SQN120E-20X21A7