K-16P, Cable hub boxes K-16P, Đại lý chính hãng Gazex Vietnam

Đại lý chính hãng Gazex Vietnam

100% Poland Origin Gazex Vietnam Model: DEX-71.K-CY
Gas detectors DEX®/F
100% Poland Origin Gazex Vietnam Model: DG-9E/4
Gas detectors DG/F
100% Poland Origin Gazex Vietnam Model: MD-16
Control Panel
100% Poland Origin Gazex Vietnam Model: K-16P
Cable hub boxes K-16P