SPLS38Nx12, ACLS50N2, Đại lý chính hãng TOHNICHI Vietnam

TOHNICHI Vietnam Model: ACLS50N2
 TohNICHI Semi-Automatic Torque Wrench
TOHNICHI Vietnam Model: SPLS38Nx12
 Preset Torque Wrench