SEL-2664XX0XXX, Rơ le bảo vệ chống chạm đất Rotor SEL-2664, Đại lý chính hãng SEL Vietnam

SEL Vietnam Part No.: SEL-2664XX0XXX
 Rơ le bảo vệ chống chạm đất Rotor SEL-2664