RAYCMLTK3M, Cảm biến nhiệt độ RAYCMLTK3M, Đại lý chính hãng Raytek Việt Nam

Fluke Process Instrument High Temperature Infrared Thermometer Sensor with Scope
 RAYR3IPLUS1MSCL
 1 micron w/ Dual laser (EN60825 Class 2, FDA Class II) + Scope
Fluke Process Instrument Vietnam RAYCMLTK3M Temperature Sensor
 -20 to 500°C (-4 - 932°F) range, 3 m (10 ft.) cable, 18Mx1 metric threaded SS housing