ABCD

Portable Accessories Scanjet

RUBBER BUMPERS
 
 
rubberbumper
 

For cleaning in coated tanks close to the tank walls Scanjet recommend the use of rubber bumpers that minimises risk for coating damage.

BƠM CAO SU

Để làm sạch trong các bể tráng gần tường bể, Scanjet khuyên bạn nên sử dụng các đệm cao su để giảm thiểu rủi ro cho hư hỏng lớp phủ.

CONNECTIONS & ADAPTERS
 
 
connections
 

To suit any type of connections, various types of adapters and couplings are available in suitable materials for the marine environment.

KẾT NỐI & QUẢNG CÁO

Để phù hợp với bất kỳ loại kết nối, các loại bộ điều hợp và khớp nối khác nhau có sẵn trong các vật liệu phù hợp cho môi trường biển.